Uslovi korišćenja

Sadržaj

Dizajn stranice, logo, brend, sadržaj stranice i drugo je predmet intelektualne svojine. Trade Office d.o.o. Tuzla zadržava pravo na sve pomenuto i izričitio zabranjuje bilo koji vid zloupotrebe sadržaja, tekstova, slika te cjelokupnog sadržaja stranice. Trade Office d.o.o Tuzla zadržava pravo da putem pismene saglasnosti dozvoli korisnicima dijeljenje sadržaja, emitovanje, kopiranje i slične radnje. U suprotnom sve izričito zabranjuje.

Transparentnost

Trade Office d.o.o Tuzla je precizno i jasno definisao sadržaj, omogućio transparentnost i zadržava pravo na eventualne greške u komunikaciji sa korisnicima. Obavezujemo se na jasan, precizan način rada koji će smanjiti potencijalne greške i ugroziti korisnike po bilo kojem osnovu. Stranica je namjenjena svim korisnicima koji nemaju namjeru zloupotrijebiti stranicu. Stranica je isključivo informativnog karaktera sa preusmjerenjima na mjesto kupovine. Stranica ne sadrži uvredljivi sadržaj, nema ograničenja ni po pitanju starosne dobi korisnika. Stranica ne sadrži eksplicitni sadržaj i potpuno je pogodna i za djecu kao i za odrasle.

Zloupotreba

Trade Office d.o.o Tuzla zadržava pravo na ukljanjanje svih komentara koji su uvredljivog sadržaja, koji iniciraju govor mržnje, uvrede, spamovanje ili uznemiravanje drugih korisnika stranice. Ukoliko se na bilo koji način ustanovi narušavanje privatnosti, neprimjereno ponašanje Trade Office d.o.o zadržava pravo na sankcije u skladu sa pravnim mogućnostima. Gašenje naloga, brisanje komentara, nedozvoljavanje pristupa stranici su također načini za spriječavanje zloupotrebe.

Odgovornost Trade Office d.o.o Tuzla

TTačne i adekvatne informacije su naš zadatak, ali naša kompanija se ograđuje od potencijalnih netačnih informacija koje su došle sa drugih stranica, neželjenih korisnika ili trećih strana. Ukoliko je informacija pogrešno iskomunicirana obavezujemo se na rješavanje nastale situacije u skladu sa mogućnostima. Korisnici će biti blagovremeno obavješteni o promjenama ukoliko ih ima. U situacijama na koje ne možemo utjecati, naša odgovornost je ograničena ili potpuno isključena. Za ispravnost informacija koje su došle putem drugih stranica preko brzih linkova ne preuzimamo odgovornost.

Uslovi plaćanja

Stranica je informativnog karaktera i nikakva plaćanja se neće obavljati na samoj stranici. Stranica putem brzih linkova preusmjerava korisnike na stranice koje će obavljati transakcije koje imaju definisane uslove plaćanja.

Prava i nadležnosti

Za sve pravne postupke nadležne su ustanove koje su namjenjene za tu svrhu, a nalaze se unutar granica Bosne i Hercegovine. Prihvatamo pravna načela koja su aktivna na području Bosne i Hercegovine.