Nešto više o ovim uređajima

Profesionalne uređaje dijelimo na poluprofesionalne i industrijske. U zavisnosti od namjene, zavisi i vrsta priključenja na električnu mrežu. Razlikujemo monofazne i trofazne uređaje. Većina poluprofesionalnih uređaja ima šuko utikač i dovoljno je samo uključiti u utičnicu, dok većina industrijskih uređaja zahtjeva priključenje na trofaznu mrežu. Malo napredniji uređaji zahtjevaju određene instalacije pa i puštanje u rad od strane ovlaštenih osoba. Kada govorimo o poluprofesionalnoj namjeni, govorimo recimo o 6 ciklusa pranja veš mašine dnevno. Uređaji imaju brojače ciklusa i jasno se vidi koliko rade dnevno. Postoje manje ekonomični i više ekonomični uređaji. Garantni rokovi se kreću od 1 godine do 2 godine. Važno je napomenuti da ove uređaje ne možemo porediti sa uređajima za domaćinstvo, pa tako ako za profesionalnu mašinu kažemo da je 10 kg kapacitet bubnja, zapremina nije ista kao kod mašina namjenjenih za domaćinstvo. U zemljama Evropske Unije zakon strogo zabranjuje upotrebu uređaja za domaćinstvo u profesionalne svrhe. Prije kupovine potrebno je razmisliti da li je bolje kupiti dva uređaja po 10 kg ako nam treba kapacitet od 20 kg ili odabrati jedan uređaj od 20 kg. Dva uređaja po 10 kg uglavnom koštaju manje i ako se pokvari jedan uvijek drugi može privremeno nadomjestiti neispravan uređaj. Sa druge strane, postoje specifični zahtjevi za pranjima većih komada i onda je u takvim slučajevima 20 kg recimo jedina opcija.

Za koga su namjenjeni

Profesionalni uređaji za poluprofesionalnu namjenu su za smještajne kapacitete do 6 apartmana recimo. Idealni su za pokretanje biznisa. Uz malo ulaganja možete obezbijediti sebi siguran posao. Uređaje je moguće kombinovati sa žetonjarama, moguće je kopčanje na toplu vodu pa samim tim štedite na električnoj energiji, jer grijač radi samo ako ima specifične zahtjeve. Ovi su uređaji idealni recimo i za policijske stanice, vatrogasne stanice, manje kompanije koje imaju zahtjeve za pranjem unoformi i slično. Moguće je kombinovati sa uređajima koji omekšavaju vodu i onda je korist višestruka. Praonica je jednostavno i profitabilno ulaganje. Niska početna investicija, minimum radne snage, fiksni troškovi... Posebne tehničke vještine nisu potrebne. Naplata u gotovini i moguć brz povrat investicije.

Profesionalni uređaji za profesionalnu namjenu su namjenjeni za objekte sa velikim smještajnim kapacitetima i specifičnim tkaninama za pranje. Ovi uređaji zahtijevaju specifične uslove, kao što su veći prostor, posebne instalacije te druge tehnički neophodne uvjete za ispravan rad.